Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Vanmorgen hoorde ik op de radio dat een grote groep mensen met long Covid nu bijna twee jaar thuis zit en in de WIA dreigt terecht te komen. Er zijn echter nog geen keuringsrichtlijnen én het UWV heeft een grote achterstand. Dus wordt er gepleit om hier een speciale regeling voor in het leven te roepen. Om mensen langer in dienst te houden en de werkgever hiervoor te compenseren. Heel mooi!

Helaas kom ik in mijn praktijk nogal wat mensen tegen met kanker voor wie de periode van twee jaar ook te kort is. Afhankelijk van het soort kanker en het aantal en de aard van de in eerste instantie benodigde behandelingen, hersteloperaties, reconstructies, bijkomende operaties en psychosociale problemen. Men is afhankelijk van de goodwill van de werkgever om eventueel nog een jaar uitstel te krijgen. In de praktijk wordt aan het einde van het eerste jaar ziekte al de keuze gemaakt voor spoor 1 en/of spoor 2, waardoor mensen zich wezenloos schrikken en zeker als het traject niet op rolletjes loopt veel stress ervaren door de angst hun baan te verliezen. En soms ook te hard van stapel lopen met het weer opbouwen. Met als gevolg opnieuw uitval, maar nu als gevolg van een burn-out.

Het concept burn-out is niet eenduidig, er is een verschil tussen burn-out klachten en de diagnose burn-out. Daarnaast worden discussies gevoerd of burn-out niet veel meer een bijzondere vorm van depressie is. In elk geval laten de cijfers zien dat 30% van de psychische klachten gemeld door bedrijfsartsen betrekking hadden op burn-out (klachten langer durend dan zes maanden). Er zijn geen cijfers bekend van hoeveel mensen met kanker dit overkomt. Het aantal mensen met kanker beslaat een aantal procent van de beroepsbevolking en de verwachting is dat dit percentage verder zal toenemen (meer mensen krijgen kanker, meer mensen overleven diverse vormen van kanker, vaker terugkeer naar werk en hogere pensioenleeftijd).

Ingrid Boelhouwer is al enige tijd bezig met onderzoek naar de late gevolgen van kanker op werkvermogen en in haar meest recente publicatie gaat zij in op de relatie tussen het hebben gehad van borstkanker twee tot tien jaar geleden, job resources (autonomie, ondersteunende leiderschapsstijl) en burn-out klachten. Kort samengevat laat het onderzoek zien dat vermoeidheids- en cognitieve klachten bij aanvang de toekomstige burn-out klachten bij mensen met borstkanker twee tot tien jaar na de diagnose doen toenemen. Helaas is alleen het effect van een ondersteunende leiderschapsstijl en autonomie onderzocht: beide zijn van belang, autonomie zeker bij meer ernstige cognitieve klachten. Het zou zinvol zijn om de rol van andere job resources als job crafting of coaching verder te onderzoeken, zeker bij degenen die een hoger risico lopen op toekomstige burn-out klachten.

Voor leidinggevenden en HRM is het zinvol om extra alert te zijn indien bekend is dat iemand behandeld is voor kanker, ook al is dat enkele jaren geleden. Het zou wel eens de moeite waard kunnen zijn om extra aandacht te schenken aan mogelijke vermoeidheid, cognitieve problemen en eventueel begeleiding aan te bieden!

Het onderzoek kan je hier lezen!

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid