Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Weet u wat u van uw medewerkers vraagt?

“Ik wens u veel personeel” is het geijkte grapje van mensen die u geen warm hart toedragen. Veel personeel betekent immers ook veel problemen….. Maar wist u dat u veel problemen met werknemers kunt voorkomen en oplossen als u helder in beeld hebt wat u van hen verwacht? En minstens zo belangrijk: wat u van hen kúnt verwachten?

Van Hooff Arbeidskundig Advies heeft tien jaar geleden het matchingsinstrument Melba op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De methode levert een analyse van uw wensen en van functie-eisen én van de capaciteiten van uw medewerkers. Deze werkwijze is vooral geschikt voor functies tot en met MBO-niveau. Indien nodig zet Van Hooff Arbeidskundig Advies via een coachingtraject de puntjes op de i. Een ideale partner kortom om arbeidsproblemen vóór te zijn en op te lossen.

Wat is een Melba onderzoek?

Een arbeidsonderzoek met Melba en/of Ida is een individueel assessment, variërend van een dagdeel tot een hele dag. Het is gericht op het in beeld brengen van concrete handelingsvaardigheid en (psychische) belastbaarheid. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt onder welke randvoorwaarden en op welk niveau iemand kan functioneren.

Wanneer een Melba onderzoek?

Een onderzoek is bijvoorbeeld zinvol als er problemen zijn bij het functioneren op een werkplek, of als deze te verwachten zijn bij terugkeer naar werk na ziekte of ongeval.

Is de oude functie nog geschikt (te maken), kunnen we een nieuwe functie creëren (jobcarving)?

Of bij vragen in het arbeidstoeleidingstraject bij jongeren.

Of bij onderbouwing van beslissingen in het kader van de Participatiewet (is er wel of geen duurzaam benutbaar arbeidsvermogen, komt iemand in aanmerking voor beschut werk, valt iemand in het doelgroepregister)?

Kunnen we met Functiecreatie hoger opgeleide werknemers ontlasten en nieuwe functies creëren voor mensen van lager functioneringsniveau?

Wie doet een Melba onderzoek?

Sommige professionals voeren arbeidsonderzoek uit voor derden, waarbij zij Melba, Melba plus Ida, of Melba en Melba+Mai (fysieke component) inzetten. U kunt ons inschakelen, of een van de professionals die zich als onderzoeker hebben laten registreren:

Klik hier voor het register.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid