Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Arbeidsparticipatie van mensen met autisme

De arbeidsparticipatie van mensen met autisme blijkt schrikbarend laag te zijn. Zo heeft slechts 28% regulier betaald werk, tegen 56% van de groep met een beperking en 79% van de totale beroepsbevolking. Met de Participatiewet in zicht wordt het urgenter dan ooit dat jongeren en volwassenen met autisme beter zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden en beperkingen en werkgevers zich meer bewust worden van de arbeidskracht en specifieke behoeftes van de werknemer met autisme. In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme onderzocht Dr. Jeanet Landsman, onderzoeker afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, daarom zeven recente Nederlandse onderzoeken op succesfactoren en tips voor werken met autisme. Het is voor het eerst dat een dergelijke bundeling van inzichten en adviezen wordt gepresenteerd en helder wordt gemaakt voor een publiek bestaand uit mensen met autisme, hun naasten, begeleiders en jobcoaches.

Als je autisme hebt, heeft de weg naar langdurig passend en zinvol werk vaak vele hobbels. In hoeverre je autisme daarbij een ‘last’ is, ligt natuurlijk aan de mate van het autisme, aan de omgeving waarin je verkeert én aan jezelf. Bij iedereen uit het autisme zich weer anders, maar hoe dan ook bepaalt deze diagnose voor een deel je (werkende) leven. Vaak zijn er aanpassingen nodig.
Maar mensen met autisme beschikken vaak ook over speciale kwaliteiten, zoals oog voor detail, accuratesse en geen moeite hebben met herhalende werkzaamheden. Daarbij zijn het betrouwbare en hardwerkende medewerkers.

Tips afkomstig uit het onderzoek zijn gepresenteerd op het NVA congres tijdens de themadag ‘Werken met autisme’ op 14 maart 2014. U vindt hier de link naar de bijbehorende presentatie. Of kijk op de site ‘De Wijk In’ voor een uitgebreide samenvatting en de tips.

Tevens vond op 2 april, Wereld Autisme Dag, een werkgeverscongres plaats. Een select gezelschap van werkgevers, HR -professionals en ervaringsdeskundigen kwam bijeen om te bezien hoe bedrijven nog meer profijt kunnen hebben van de talenten van werknemers met autisme. Centraal stond de vraag hoe het voor werkgevers (zakelijk) aantrekkelijk kan worden om bijzondere werknemers een goede werkplek te bieden. Zie voor een verslag van deze dag de website van De Normaalste zaak. Daar vindt u ook enkele mooie succesverhalen.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid