Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl
Schaduwarbeidsmarkt

Schaduwarbeidsmarkt

Bijstandsontvangers verplichten tot een tegenprestatie werkt contraproductief. De zogenaamde tegenprestatie leidt gemakkelijk tot schaduwarbeid. Bovendien vergroot verplicht vrijwillig werken de afstand tot de arbeidsmarkt ook nog. Dat concludeert socioloog Thomas Kampen. “Er ontstaat een schaduwarbeidsmarkt gerund door ‘gratis’ werknemers.” Sinds…

Lees meer

Mismatch op de arbeidsmarkt beperkt

De mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod is tijdens de Grote Recessie 2008-2014 niet gestegen. Van de huidige werkloosheid kan maximaal 13% worden toegeschreven aan een mismatch tussen sectoren, wat niet afwijkt van de situatie van voor de crisis. Extra inzet…

Lees meer

Effectieve re-integratie

Er is veel kennis over de wijze waarop gemeenten het re-integratiebeleid voor de nieuwe doelgroepen, mensen met een arbeidsbeperking, het beste kunnen invullen. Gemeenten kunnen veel leren van onder meer UWV, re-integratiebedrijven en SW-bedrijven. Daarnaast is er in het buitenland…

Lees meer

Informatie autisme bij Uaanzet.nl

De werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’ heeft deze week de website Uaanzet.nl gelanceerd. De site biedt informatie en inspiratie aan mensen in uiteenlopende functies en rollen met als doel meer interesse in en begrip voor mensen met autisme te realiseren. Meer…

Lees meer

Loonwaardegids verschenen

Blik op Werk heeft een document gepubliceerd met daarin een overzicht van alle gevalideerde loonwaardesystemen. Bij de validering is gebruik gemaakt van de inzichten, ervaringen en onderzoeken van het AKC. De gids is voor de 35 regionale werkbedrijven handig bij…

Lees meer

Jongere wil aandacht voor wat hij niet kan

Goede begeleiding bij de overgang van school naar werk betekent voor jongeren met een beperking dat er meer rekening wordt gehouden met de ondergrens van hun kunnen. De huidige tendens van empowerment en zelfstandigheid heeft daar te weinig oog voor.…

Lees meer

Burn-out mede door paradoxaal beleid

Eén op de acht werknemers heeft last van burn-out klachten. En de overheid helpt niet bepaald mee om dat te verbeteren, zegt het SCP. Het adviesorgaan noemt het overheidsbeleid paradoxaal. De ideale Nederlandse werknemer moet namelijk én flexibel doorwerken tot…

Lees meer

Wajong criteria

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Invoeringswet Participatiewet is inmiddels gepubliceerd. Ofwel: de criteria waaraan iemand moet voldoen om in de toekomst nog in aanmerking te komen voor een Wajong uitkering. De vier criteria…

Lees meer

Arbeidsparticipatie van mensen met autisme

De arbeidsparticipatie van mensen met autisme blijkt schrikbarend laag te zijn. Zo heeft slechts 28% regulier betaald werk, tegen 56% van de groep met een beperking en 79% van de totale beroepsbevolking. Met de Participatiewet in zicht wordt het urgenter…

Lees meer

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid