Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Duurzame inzetbaarheid

Het sociaal akkoord stelt dat werkgevers en werknemers in het kader van employabilitybeleid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor duurzame inzetbaarheid. In een nieuwsbericht gaat de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen) nader in op duurzame inzetbaarheid, een kwestie van preventie, participatie en belastbaarheid. In het bericht worden een aantal aanbevelingen gedaan om duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk vorm te geven binnen een bedrijf. zoals demedicalisering van problematisch verzuim (beter kijken naar achterliggende oorzaken), geschikt maken van werk, passende arbeid bieden i.p.v. ziek melden en middels een bepaalde methodiek (in dit geval de WerkScan) zorg dragen voor een goede balans tussen belasting en belastbaarheid. Naar het artikel.

Ook Melba kan in dit kader een goede rol gaan spelen, voor zover het gaat om belasting en belastbaarheid op taak- of functieniveau, vanuit 29 sleutelkwalificaties bekeken. Maar er is natuurlijk een breder beeld nodig om ‘bredere’ uitspraken te kunnen doen. Vandaar de ontwikkeling van Melba Mai, waarmee naast de sleutelkwalificaties ook fysiekeke kenmerken in beeld kunnen worden gebracht. En daarnaast aandacht voor aanvullende instrumenten, zoals de AVEM, een vragenlijst die ontwikkeld is in het kader van de preventie van uitval en snel inzicht geeft of er gezondheidsbevorderende maatregelen nodig zijn. In de themadag ‘Diagnose op maat’ gaan we nader in op het gebruik van dit instrument, o.a. in combinatie met de zelfbeoordelingslijst Melba. Wilt u meer weten over de AVEM of Melba Mai? Mail dan naar info@melba.nl

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid