Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Effectieve re-integratie

Er is veel kennis over de wijze waarop gemeenten het re-integratiebeleid voor de nieuwe doelgroepen, mensen met een arbeidsbeperking, het beste kunnen invullen. Gemeenten kunnen veel leren van onder meer UWV, re-integratiebedrijven en SW-bedrijven. Daarnaast is er in het buitenland gedegen onderzoek gedaan, waarvan de uitkomsten relevant zijn voor Nederland. De kennistransfer van kennis over de effectiviteit van re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking naar gemeenten is erg belangrijk in het kader van de Participatiewet. SZW vroeg die kennis samen te vatten aan Regioplan.

Tips
In december verscheen het rapport dat verslag doet van het onderzoek. In het rapport staat een groot aantal lessen en tips waar gemeenten het komende jaar baat bij kunnen hebben. Recent verscheen een samenvattend artikel (3 pagina’s).

Andere tak van sport
Uit het onderzoek blijkt dat re-integratie van mensen met een beperking, zoals jonggehandicapten, een andere tak van sport is dan re-integratie voor mensen zonder beperking. Gemeenten zullen met het oog op de Participatiewet het re-integratiebeleid en de uitvoering anders moeten inrichten.

Matching
Zo staat bij re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking de matching tussen klant en werk centraal. Dit klinkt als een open deur, maar is het niet. Terwijl er bij werkzoekenden zonder arbeidsbeperkingen vooral gesleuteld wordt aan de klant (aanbodversterking) en vacatures als gegeven worden gezien, is het bij werkzoekenden met een arbeidsbeperking juist andersom: er moet vooral gesleuteld worden aan het werkaanbod van werkgevers.

Uit het artikel blijkt meteen waar de kracht van Melba ligt: in alle fases (van schoolperiode t/m matching en jobcoaching) van het (re)integratieproces kan Melba worden ingezet, waardoor alle betrokkenen met eenzelfde ‘bril’ kijken naar arbeidsmogelijkheden, dezelfde taal spreken, waardoor overdracht vergemakkelijkt wordt én bovendien ook matching en groeiassessment mogelijk is! Melba past prima binnen de methodiek IPS en geeft daarbij handvatten om gericht naar arbeidsmogelijkheden te kijken en ze te ontwikkelen!

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid