Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Functiecreatie binnen de zorg

Functiecreatie is een methodiek om arbeidsmarktkrapte op te lossen en arbeidsmarktkansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen. Instellingen kunnen bestaande werkprocessen analyseren en waar mogelijk anders indelen. Zo blijkt uit onderzoek dat zorgmedewerkers op mbo niveau 3 en hoger, regelmatig uitvoerende taken op zich nemen die bij lagere functieniveaus passen. Als zij meer verzorgende en begeleidende taken gaan doen, kunnen mensen uit bijvoorbeeld de SW het meer ondersteunende werk doen. Zo kan de werkdruk dalen, is er tijd voor kerntaken en voor het communiceren met cliënten door hogeropgeleiden. Zo ontstaan er duurzame banen voor SW-medewerkers. Het werken met SW-medewerkers binnen de zorg is niet helemaal nieuw. Dit blijkt uit de vorig jaar gehouden inventarisatie. Tegelijkertijd blijkt dat het analyseren van hoe een werkproces anders is in te richten, nauwelijks gebeurt. Verder is het op tijd het werven van een draagvlak onder zittende medewerkers altijd belangrijk. Voor hen is het belangrijk te weten dat zij door functiecreatie meer toekomen aan werken op eigen niveau. SW-medewerkers blijken de kwaliteit van de zorg te verbeteren en zien hun baankansen groeien. De inventarisatie ‘Een eerste blik. Overzicht van ervaringen met jobcarving en functiecreatie in de VVT-sector.’ is uitgevoerd door CAOP/Disworks en geschreven door Brigitte van Lierop. Downloaden

Wij overleggen momenteel met Brigitte hoe er een relatie gelegd kan worden tussen de methodiek van functiecreatie en Melba.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid