Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Gering effect loonkostensubsidie

Het effect van de loonkostensubsidie waarmee de Participatiewet werkgevers stimuleert mensen met een beperking in dienst te nemen, zal gering zijn. Om deze mensen deel te laten nemen aan het normale arbeidsproces is veel meer nodig, zoals daadwerkelijk inspelen op hun talenten en het creëren van de juiste randvoorwaarden bij werkgevers. Dat concluderen onderzoekers van Tilburg University.

De nieuwe Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking in het normale arbeidsproces worden opgenomen. Maar de beschikbare financiële instrumenten om werkgevers te compenseren zijn eerder een randvoorwaarde, constateren de onderzoekers in hun studie ‘Het werkt niet vanzelf. Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet.’ (Celsus Juridische Uitgeverij, juni 2015) De onderzoekers presenteren een model met daarin verschillende factoren die bij werkgevers een rol spelen in het proces van het in dienst nemen én houden van mensen met een arbeidsbeperking, zoals bedrijfscultuur, imago en begeleiding. Een integrale aanpak met oog voor al die factoren is noodzakelijk. In een vervolgonderzoek zal nader worden ingezoomd op de condities waaronder werkgevers arbeidsgehandicapten in dienst zouden nemen.

“Het is de kunst te kijken naar wat mensen wél kunnen en of er banen te creëren zijn die passen bij hun talenten”, zegt dr. Irmgard Borghouts, een van de onderzoekers.“Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de ontwikkeling van inclusief strategisch HRM-beleid binnen bedrijven en organisaties.”

En laat nu Melba als instrument uitstekend binnen inclusief strategisch HRM-beleid passen…..omdat het zicht geeft op mogelijkheden en randvoorwaarden…..omdat het ook nog eens zicht geeft op functie-eisen…….omdat het toepasbaar is binnen elke branche……en ook nog eens geschikt voor mensen van lager functioneringsniveau tot HBO niveau….!

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid