Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Helft Nederlanders moeite met regie over gezonheid, ziekte en zorg

  • Melba

Helft Nederlanders heeft moeite met regie over gezondheid, ziekte en zorg

Een op de twee Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Het ontbreekt hen aan kennis, motivatie en zelfvertrouwen. Drie op de tien volwassen Nederlanders beschikt over onvoldoende functionele lees- en rekenvaardigheden en onvoldoende vermogen om (gezondheids-)informatie te vinden en te verwerken. Maar gezondheidsvaardigheden zijn te leren en te ontwikkelen en ook zorgaanbieders en instellingen kunnen leren beter met mensen met lage gezondheidsvaardigheden om te gaan.

Van Nederlandse burgers en patiënten wordt steeds meer verwacht dat zij over de vaardigheden beschikken om een actieve rol op zich nemen in de zorg voor hun eigen gezondheid en ziekte en die van hun naasten. Niet iedereen is daar echter even goed toe in staat. Gezondheidsvaardigheden worden op verschillende manieren gedefinieerd. In meer beperkte definities ligt de nadruk op functionele lees- en rekenvaardigheden en het vermogen om informatie te vinden en te verwerken (health literacy). Bredere definities omvatten aspecten zoals zelfvertrouwen, motivatie, kritisch vermogen en sociale vaardigheden. In het onderzoek ‘Gezondheidsvaardigheden: Niet voor iedereen vanzelfsprekend’ van het NIVEL wordt de stand van de kennis over gezondheidsvaardigheden opgemaakt.

Gezondheidsuitkomsten
Gezondheidsvaardigheden houden verband met het niveau van kennis en informatie, en hebben invloed op de leefstijl, het zorggebruik en toegang tot de zorg, communicatie met de zorgverlener, zelfmanagement en medicijngebruik. Lage gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten: een minder goede gezondheid en een grotere kans op overlijden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt gezondheidsvaardigheden als dé centrale determinant van ongelijkheid in gezondheid. Door de grote verschillen in gezondheid en ziekte tussen mensen met een verschillende sociaaleconomische achtergrond en de steeds grotere rol en verantwoordelijkheid van burgers voor hun eigen gezondheid, neemt de aandacht voor gezondheidsvaardigheden zowel in Nederland als Europa toe.

Meer lezen of onderzoek downloaden?

Interessant om ook de link te leggen naar arbeid, ziekteverzuim en productiviteit. Als een op de twee Nederlanders moeite heeft met eigen regie over gezondheid, ziekte en zorg, hoe zit het dan met regie voeren over je arbeidzame leven, zeker als dat leven wordt onderbroken door ziekte, ontslag, reorganisatie, enz.? In ons onderzoek naar mensen in de bijstand die een traject kregen aangeboden in de gemeente Gennep bleek al dat maar liefst 50% van de mensen alleen enkele losse sociale contacten buitenshuis hadden (trede 2 participatieladder)! De inschatting van consulenten was dat 46% van de participanten afhankelijk is van verdere begeleiding om aan het werk te kunnen blijven en/of om in de toekomst aan arbeidsmatige activiteiten deel te gaan nemen. Bij slechts 16% lijkt sprake te zijn van een stabiele situatie of voldoende vaardigheden om zich bij tegenslag of problemen zelf adequaat te kunnen redden. Lees meer in het onderzoeksverslag, onder ‘Downloads’, particpatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid