Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Inclusief ontwerp van werkprocessen

UWV organiseert samen met de Universiteit Maastricht het Congres Inclusieve Arbeidsorganisaties op 25 mei in het MECC in Maastricht.

Het werken naar vermogen van de toekomst

Wat te doen als de ideale kandidaat voor een bestaande functie niet (meer) te vinden is op de arbeidsmarkt? Werkgevers vervullen een sleutelrol in de nieuwe sociale zekerheid, die gericht is op arbeidsparticipatie van iedereen die kan werken. Hoe zorgen we ervoor dat er geen personeelstekorten ontstaan én dat mensen met een beperking opgenomen worden in het arbeidsproces?

Werk stelt voortdurende hogere eisen aan werknemers. Steeds meer mensen kunnen niet aan die eisen voldoen waardoor zij niet participeren in de samenleving. Afhankelijk van de aard en de ernst van de beperkingen zijn aanpassingen in de organisatie van de werkzaamheden, de (bege)leiding van deze werknemers en de bedrijfscultuur nodig om duurzame arbeidsparticipatie van deze doelgroep te realiseren.

Op het congres staat een innovatieve benadering centraal die gericht is op veranderingen in functieontwerp. Hierdoor is het mogelijk om de aanwezige capaciteiten van zittende werknemers beter te benutten en de inzetbaarheid van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt duurzaam te vergroten. Daardoor zullen organisaties beter in staat zijn om gebruik te maken van mensen met verschillende capaciteiten en mogelijkheden, zodat iedereen naar vermogen kan werken. Lees meer in het artikel Inclusief herontwerp van werkprocessen.

Al in de nabije toekomst zullen organisaties om de continuïteit te waarborgen een beroep (moeten) doen op iedereen die kan werken. Het streven is te komen tot veranderingen binnen de organisatie van de arbeid die leidt tot een inclusieve organisatie. In een aantal bedrijven zijn inmiddels positieve ervaringen opgedaan met het systematisch integreren van Wajongers in een reguliere bedrijfsomgeving. Op het congres zullen we deze praktijkervaringen presenteren.

Op het congres zullen de gevolgen van de te verwachten schaarste op de arbeidsmarkt aan bod komen en de mogelijke oplossingen voor dit sociaal-economische probleem. Het concept Inclusieve organisatie zal gepresenteerd worden als invalshoek voor de aanpak van schaarste aan werknemers in diverse sectoren. Gevolgd door uitwisseling van ervaringen door organisaties die al ervaring hebben opgedaan met het ontwikkelen van een inclusieve organisatie.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid