Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Langer doorwerken

Langer doorwerken

We moeten in Nederland tot steeds hogere leeftijd doorwerken. Daarom is de vraag hoe we gezond oud worden extra interessant. Dat vond ook de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) die onlangs het advies “Doorwerken en gezondheid” aan het ministerie van SZW aanbood. Volgens de Raad dient duurzame inzetbaarheid expliciet op de agenda te staan van overleg tussen werkgever, werknemer en ondersteunende zorgverleners. Belangrijk daarbij is te kijken vanuit een levensloop. Elke levensfase brengt immers andere uitdagingen met zich mee: jongere werkenden hebben zorg voor jonge kinderen, ouder werkenden verlenen vaak mantelzorg.

Naar mate de leeftijd vordert zal de gezondheid en het werkvermogen afnemen. Oudere werkenden lijden bijvoorbeeld vaker aan één of meer chronische aandoeningen. Om daadwerkelijk bij te dragen aan langer doorwerken is het nodig oog te hebben voor de uiteenlopende belangen en na te gaan welke oplossingen er mogelijk zijn, vindt de RVZ. Maatwerk moet zorgen voor aansluiting op individuele behoeften van werkenden en voor effectiviteit. Bijvoorbeeld aan gerichte werkaanpassingen bij een verminderd werkvermogen. Of aan het meenemen van het belang van werken en werkhervatting in richtlijnen en in zorgplannen, waarmee patiënten met zorgverleners afspraken maken over kwaliteit van zorg.

Aldus een nieuwsbericht op de site van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. De rol van vitaliteitsspecialisten zal de komende jaren dan ook steeds groter worden. Meer aandacht voor maatwerk, zingeving en betrokkenheid komt ten goede aan werknemer én werkgever!

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid