Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Leerlingen sneller in beeld voor participatiebanen

Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich voortaan rechtstreeks bij UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. In dat geval komen zij in aanmerking voor de extra banen die werkgevers beschikbaar hebben voor deze mensen. Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang niet meer zelf per beoordeling te betalen. De financiering wordt centraal geregeld, structureel 18 miljoen per jaar.

Deze afspraken zijn gemaakt door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de sociale partners, UWV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Klijnsma dat alle partijen het belang onderstrepen dat mensen met beperkingen scherp in beeld blijven. En dat het zogenaamde doelgroepregister ook zo snel mogelijk goed wordt aangevuld met mensen uit de Participatiewet met een arbeidsbeperking van wie is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en dus in aanmerking komen voor een garantiebaan. De brief bevat een pakket aan nieuwe maatregelen. Volgens Jetta Klijnsma zijn nu stevige hobbels weggenomen, waardoor het doelgroepregister nu sneller kan worden aangevuld.

Directeuren van sociale diensten, verenigd in Divosa, vinden het nuttige aanpassingen maar zijn ook van mening dat er ingrijpender aanpassingen noodzakelijk zijn om de afgesproken 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking werkelijk te kunnen realiseren.

Zo vindt Divosa het jammer dat er niets wijzigt aan de beoordelingsmethodiek op basis van theoretische drempelfuncties. Hierdoor zullen alleen mensen in het doelgroepregister terecht komen met een zeer beperkte loonwaarde. Dat maakt het voor werkgevers vrijwel ondoenlijk een passende werkplek te creëren. Divosa pleit er voor om ook mensen, van wie na een gevalideerde loonwaardemeting vaststaat dat zij op hun werkplek het wettelijk minimumloon (WML) niet kunnen verdienen, op te nemen in het doelgroepregister. Werkgevers die nu al actief werk bieden aan mensen met een beperking ondersteunen het voorstel. Divosa voorziet dat het draagvlak onder de banenafspraak anders snel afkalft. Als werkgevers geen brood zien in mensen uit het doelgroepregister zullen ze geen banen openstellen.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid