Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Loonwaardegids verschenen

Blik op Werk heeft een document gepubliceerd met daarin een overzicht van alle gevalideerde loonwaardesystemen. Bij de validering is gebruik gemaakt van de inzichten, ervaringen en onderzoeken van het AKC. De gids is voor de 35 regionale werkbedrijven handig bij het maken van een keuze voor een loonwaardemethode.

Naar aanleiding van het valideringstraject zijn de kenmerken van de gevalideerde methodieken opgenomen in de loonwaardegids 2015. Tevens is het proces van de validatie en certificatie opgenomen. Negen loonwaardemethoden zijn door Blik op Werk valide bevonden. Dat een methode valide is wil zeggen dat de methode daadwerkelijk loonwaarde meet. Voor gemeenten is de loonwaardegids een belangrijk instrument voor het selecteren van een loonwaardemethodiek in een bepaalde arbeidsmarktregio. Download hier de gids

In de gids worden tien loonwaardebepalingsmethoden uitgebreid beschreven, evenals het valideringsproces. Als je dit echter leest blijven er toch nogal wat vraagtekens over de betrouwbaarheid van een individuele loonwaardebepaling! Wat blijkt?

Bij eerste validatie van methodieken (januari 2015) wordt als norm gehanteerd dat een absolute
bandbreedte is toegestaan van maximaal 30% (zijnde 15% onder of boven de Gouden
Standaard) en dat minimaal 55% van de resultaten van het totaal aantal gemaakte casussen
binnen deze bandbreedte valt.
Bij hervalidatie van methodieken tegen het einde van de eerste geldigheidsperiode wordt als
norm gehanteerd dat een absolute bandbreedte is toegestaan van maximaal 20% (zijnde 10%
boven of onder de dan geldende Gouden Standaard) en dat minimaal 70% van het totaal aantal
gemaakte casussen binnen deze bandbreedte valt.

Op het moment dat van een individu een loonwaarde wordt vastgesteld is er met deze afwijkingen absoluut geen zekerheid dat de gehanteerde methode leidt tot een betrouwbare uitkomst. Ofwel: een beroepszaak heeft, gezien in dit licht, alle kans van slagen…..

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid