Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Melba efficiënt inzetten

Tijdens de themadagen en cursusafsluitingen die afgelopen weken zijn gehouden valt het ons steeds weer op dat de Melba toepassers het zo lastig vinden om Melba te (blijven) zien als dat waar het voor bedoeld is: een hulpmiddel! De begrippen van Melba zijn een prima middel om je gedachten te ordenen, om te kijken wat je al weet / wat je nog wilt vragen in een gesprek, om je gegevens vast te leggen, om overzicht te krijgen om vervolgstappen te nemen (wat weet ik al, wat weet ik nog niet, welke stappen moet ik dan nog zetten) of om beslissingen te nemen of om een rapportage op te baseren. Het ligt er maar aan wat het doel is van het inzetten van Melba als hulpmiddel hoe volledig je beeld moet zijn! Als het doel is om Melba te gebruiken als ‘uitstroomdocument’ ter ondersteuning van een Wajong aanvraag, dan vraagt dat een meer volledig beeld dan dat je de begrippen van Melba gebruikt om leerlingen op een school bewust te maken van wat er in een werksituatie van hen verwacht wordt en om ze te trainen.

Soms lijkt het erop dat de extra documenten die op de website te vinden zijn op de inlogpagina’s eerder werken als ‘een blok aan het been’ in plaats van een extra hulpmiddel om het proces makkelijker te maken! Melba bestaat in feite alleen uit het handboek met de definities, de vragen, de omschrijvingen van de profielwaardes en de profielformulieren. In eerste instantie bestond Melba zelfs alleen uit de definities en waren er geen vragen of omschrijvingen van de verschillende profielwaardes vermeld…..

Soms lijkt het erop dat de wijze waarop een organisatie het maken van een Melba profiel dwingend voorschrijft, ook niet meewerkt aan het zien van Melba als een hulpmiddel in het kader van methodisch werken. Zeker niet als het (meer) methodisch gaan werken tegelijkertijd wordt ingevoerd met het met Melba gaan werken….

Terug naar de basis dus! Melba als hulpmiddel om snel voor jezelf dat wat je opvalt vast te leggen….met 3 als niveau van de gemiddelde Nederlander (ofwel: voor dit item geldt dat de cliënt op een werkplek in een willekeurig bedrijf kan functioneren waar een gemiddeld niveau gevraagd wordt….zonder dat ik daarbij denk: ja, dat kan hij/zij wel, maar alleen als……) en dan op basis van de vraagstelling vervolgkeuzes maken…. (wat weet ik nu al, wat moet ik nog weten gezien de vraagstelling, wat moet ik daarvoor doen of inzetten?) Melba als een trechtermodel, waarbij bij elke stap minder breed gekeken hoeft te worden!

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid