Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Ondergrens WSW

Na overleg met een aantal ervaren arbeidsonderzoekers, die in de praktijk te maken hebben met onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van cliënten binnen de Sociale Werkvoorziening (Irma Scholtens, Suzon Spierings), is de ‘vertaling’ van de “2×10 en 2×15” ondergrenscriteria die gelden voor het werken binnen de WSW aangepast. Het blijkt in de praktijk prima houvast te geven als deze criteria meer geoperationaliseerd worden in termen van Melba. Elk criterium van de 2×10 en 2×15 is nader te omschrijven met behulp van een aantal Melba items. Bovendien kan aangegeven worden in welke mate deze items dan minimaal aanwezig zouden moeten zijn, om zonder verdere extra voorzieningen en maatregelen binnen een SW te kunnen functioneren.  De eerste opzet van deze denkwijze dateert al uit de beginperiode van Melba in Nederland. Tijd voor een aanpassing dus, gebaseerd op de ervaringen die tot nu toe in de praktijk zijn opgedaan! Lees meer in het artikel “Melba en ondergrens SW” bij de downloads.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid