Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Het SW-bedrijf Intos is in februari 2011 gestart met een project gericht op een nauwkeurige intake van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met daaraan gekoppeld een traject gericht op participatie, hetgeen zich zou moeten vertalen in een stijging op de participatieladder.

Het project bij Intos behelst een aantal elementen, waaronder een zeer uitgebreide intake aan de hand van een aantal (gevalideerde) instrumenten, waarbij Melba uiteindelijk wordt ingezet om de bevindingen vast te leggen en te analyseren. De verwachting is dat een uitgebreide intake, met name als het gaat om kenmerken en beleving van de gezondheidssituatie, leidt tot meer participatiesucces. Door een goede screening kan nauwkeurig worden ingeschat waar mensen staan op de participatieladder, welke begeleiding zij nodig hebben, welke doelen realistisch zijn en wat het te verwachten eindresultaat zal zijn. De intakeprocedure is ontwikkeld in samenwerking tussen de consulenten van Intos en Mari√ętte van Hooff van Van Hooff Arbeidskundig Advies. De instrumenten die zijn ingezet zijn o.a. de AVEM, VAR, 4DKL, zelfbeoordelingslijst Melba en WHOQOL.

Uit het eerste verkennend onderzoek blijkt al een duidelijke samenhang tussen persoonstype volgens de AVEM en stand op de participatieladder bij instroom en daarnaast tussen de dimensie ‘Ambitie’ en stijging op de participatieladder. Voldoende aanleiding om verder te gaan met onze analyses en onze zoektocht naar samenhang tussen uitslagen op de ingezette testen en participatiesucces! De eerste resultaten van het verkennend onderzoek kunt u vinden in de onderzoeksrapportage ‘Participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt‘, ook te vinden onder de ‘Downloads’.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid