Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Re-integratie na hersenletsel vaak te snel

In een artikel op rendement.nl staat te lezen dat slechts 40% van de mensen met hersenletsel na 2 jaar weer aan het werk is. DeWet verbetering Poortwachter verplicht werkgevers om al vroeg met re-integratie aan de slag te gaan. Na zes weken maakt de werkgever een probleemanalyse en na acht weken een Plan van Aanpak (tool), dat elke zes weken geëvalueerd wordt. Maar te vroege re-integratie kan blijvende terugkeer op de werkvloer juist in de weg staan. Hersenletsel kan blijvende gevolgen hebben zoals moeizame informatieverwerking en vermoeidheid. Doordat deze gevolgen niet direct zichtbaar zijn, laten artsen de werknemer te snel met de re-integratie beginnen.

Het risico daarvan is dat iemand nog een keer langdurig uitvalt. Sterker nog: de gevolgen zijn niet alleen voor anderen niet direct zichtbaar, ook de persoon zelf tast in het duister als het gaat om wat hij/zij nu precies wel of niet kan. Vaak is er sprake van overschatting, omdat de persoon zelf denkt nog te kunnen wat hij/zij voorheen kon. Soms is het zelfinzicht ook aangetast. Met alle bijbehorende acceptatieproblematiek. Wanneer de persoon weer (gedeeltelijk) aan de slag gaat, is het zaak om deze goed te begeleiden, geleidelijk op te bouwen en ook eerlijke feed-back te geven. Collega’s en leidinggevenden vinden het vaak moeilijk om aan te geven wat er niet (meer) goed gaat!

Om problemen te voorkomen en inzichtelijk te maken is het een goede keuze om tijdig een handelingsgericht assessment af te nemen. Hierbij kan het Melba systeem een belangrijke rol spelen. Met behulp van het Ida onderzoeksinstrument kunnen de capaciteiten op dat moment worden onderzocht, waarbij Melba gebruikt kan worden om capaciteiten vast te leggen en te vergelijken met de functie-eisen. Zijn er vergaande lichamelijke beperkingen dan kan ook de Melba+Mai worden ingezet. Zo kan je zowel voor de persoon waar het om gaat, als voor de werkgever (en bedrijfsarts en arbeidsdeskundige) goed inzichtelijk maken wat er op dat moment wel of niet mogelijk is.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid