Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Vitaliteit is meer dan gezondheid 1

Veel organisaties proberen invulling te geven aan het begrip vitaliteit. Soms vanuit een duidelijke visie, soms als onderdeel van de visie op duurzame inzetbaarheid of verzuimpreventie, soms ook als een extraatje. Ik kom bij veel organisaties waar het begrip nog ingeperkt wordt tot ‘het iets doen voor de gezondheid van medewerkers’, ofwel aandacht voor leefstijl. Op zich een nobel streven, maar wat bereik je hiermee? De fruitmand komt op tafel, de kroket wordt uit de kantine geweerd, er worden wandelroutes voor in de pauze neergelegd en misschien wordt er nog een sportactiviteit georganiseerd. Oh ja, er komen ook nog ‘gezonde’ workshops!

Ofwel: de mensen die al bezig zijn met ‘gezond eten’ krijgen meer variatiemogelijkheden, de mensen die bewegen leuk vinden worden extra ondersteund, er is een kleine groep die zolang de activiteit onder de aandacht is mee gaat doen en voor wie het echt (even) een aanzet is tot verandering. Voor de overgrote meerderheid en/of de mensen voor wie dit eigenlijk het meest zinvol zou zijn verandert er… niets! Nog even los van het twijfelachtige gezondheidseffect van geboden mogelijkheden, zeker als er verder niets verandert binnen de organisatiecultuur.

Als vitaliteitsprofessional bij In Forma heb ik als uitgangspunt dat vitaliteit en betrokkenheid van medewerkers de basis is voor preventie van uitval en duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit gaat verder dan fysiek gezond zijn. Het is de vrijheid hebben om je maximaal te ontplooien. Een autonoom en zinvol leven leiden. Het hangt nauw samen met de psychologische basisbehoeftes autonomie, verbinding en erkenning en de ervaren stress in het leven. Gedragsverandering van medewerkers is alleen te bereiken als zij hiervoor open staan en zich ook betrokken voelen. Echte leefstijlverandering is alleen mogelijk indien er een duidelijke emotionele drijfveer gevoeld wordt en men de ruimte voelt om de focus te houden op de gewenste verandering. Het gaat hierbij om het verschil tussen leven en óverleven. Iemand die aan het overleven is zit ‘onder de streep’. En zal eerst de stap naar leven moeten zetten voordat iets als leefstijlverandering enige kans van slagen heeft.

Hoe het anders kan? Lees deel 2!

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid