Direct contact: 0492-574830 info@vanhooffarbeidskundigadvies.nl

Wajong criteria

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Invoeringswet Participatiewet is inmiddels gepubliceerd. Ofwel: de criteria waaraan iemand moet voldoen om in de toekomst nog in aanmerking te komen voor een Wajong uitkering. De vier criteria liggen heel dicht naast de criteria die nu gehanteerd worden voor toelating binnen de WSW. Wat vooral opvalt is dat het begeleidingsaspect helemaal is losgelaten. Wat worden de criteria?

Iemand wordt geacht geen arbeidsmogelijkheden te hebben als bedoeld in de Wajong als hij/zij:

  1. geen taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie;
    b. niet over basale werknemersvaardigheden beschikt;
    c. niet aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van een uur; of
    d. niet ten minste vier uur per dag belastbaar is, tenzij hij ten minste twee uur per dag belastbaar is en in staat is per uur ten minste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het minimumloon per uur.

Vooral het tweede punt is erg abstract. In de toelichting wordt hierover vermeld dat UWV op dit punt beleid zal ontwikkelen en vastleggen….. Misschien dat Melba hier een helpende hand kan bieden?

Download het ontwerpbesluit.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid